360° luchtfoto’s: een virtuele tour in de lucht voor Ajinomoto Omnichem

Ajinomoto Omnichem is een Belgisch bedrijf dat actief is bij de ontwikkeling en productie van fijne chemicaliën voor gebruik in de farmaceutische industrie. Doorheen het jaar werden we door hen benaderd met de vraag of het mogelijk zou zijn om 360° luchtfoto’s te maken van één van hun sites.

 

Doelstelling

Het doel van de opdracht was om een groot aantal 360° luchtfoto’s te maken van het terrein en deze uiteindelijk aan elkaar te knopen tot een virtuele rondleiding.

De ‘lucht’ virtuele rondleiding zou verder gebruikt worden voor interne dienstverlening, alsook externe partners om hen eenvoudig wegwijs te kunnen maken doorheen de grote oppervlakte van het terrein.

 

Aanpak

De grootte van het terrein in kwestie was niet klein, namelijk ongeveer 600 meter bij 400 meter, met enkele braakliggende stukjes waarvan het niet nuttig was om deze in kaart te brengen.

Het te vliegen terrein werd eerst opgedeeld in een grid patroon waarbij we uiteindelijk aannamen dat er elke 60 meter een 360 graden foto zou worden genomen. Op deze manier kon het aantal punten binnen een redelijk aantal worden gehouden. Het uiteindelijke aantal vast te leggen punten werd zo vastgelegd op 64.

In tweede instantie moest er rekening worden gehouden met een efficiënte maar ten allen tijde veilige uitvoering van de reeks vluchten die noodzakelijk waren. Om dit te realiseren werd het grid patroon met 64 punten opgedeeld in 6 verschillende segmenten, met de bedoeling om per vlucht 1 segment te kunnen vliegen en een veilige marge aan batterijcapaciteit over te houden.

Dankzij de aard van het terrein, kon het opstijg en landingsgebied voor de drone centraal worden opgesteld, zodat van hieruit de 6 segmenten eenvoudig konden worden gevlogen.

Last but not least werd een klein stukje software geprogrammeerd dat ons in staat stelde de 64 geografische punten, verdeeld over 6 segmenten, om te zetten in zogenaamde KML files. Met deze KML files konden we enerzijds de beoogde vluchtplanning eenvoudig visualiseren op Google Earth, maar later ook importeren in de drone software en alzo verder gebruiken tijdens de effectieve vluchtuitvoering.
Een bijkomend veiligheidsaspect was ook dat er bepaalde stukken van het terrein niet konden worden overgevlogen, vanwege bepaalde gevaren indien de drone apparatuur zou neerstorten bij een onverwacht defect. Deze no-fly zones werden tenslotte eveneens als KML files geïntegreerd en gevisualiseerd in Google Earth, teneinde een volledig beeld te verkrijgen van hoe de diverse segmenten moesten gevlogen en uitgevoerd worden.

Ajinomoto drone vluchtvoorbereiding

Ajinomoto drone vluchtvoorbereiding

Uitvoering

Voor de uitvoering van de drone vluchten was het noodzakelijk de taken te verdelen, enerzijds de drone piloot, anderzijds de camera operator. Ook al is het inzetten van meerdere personen voor een drone vlucht vanzelfsprekend duurder, het verhoogt en garandeert ten allen tijde de veiligheid omdat verschillende personen zich dan enkel moeten concentreren op hun deel van de taak.
In dit voorbeeld was 1 persoon ten allen tijde verantwoordelijk voor het bedienen van het drone toestel, de tweede persoon stond in voor het vastleggen van de foto beelden.
In weze verschilt dergelijke aanpak dan ook niet veel met de echte burgerluchtvaart, waar meerdere piloten steeds elk hun eigen taken hebben tijdens een commerciële vluchtuitvoering en waar het concept MCC (Multi-Crew Cooperation) dan ook sinds jaar en dag een begrip is.

Drone beelden Ajinomoto met DJI M600

Drone beelden Ajinomoto met DJI M600

Showcase

Omwille van de bedrijfsmatige context van deze case kunnen we helaas geen echte beelden tonen van het terrein in kwestie.

 

Comments are closed.